Start

Implantacja

Założenie implantu zębowego nie jest prostą sprawą i wymaga udziału specjalisty – chirurga szczękowego, który przeprowadza zabieg. Jego zadaniem jest odsłonięcie wyrostka zębowego, nawiercenie w nim odpowiedniego otworu i wkręcenie w to miejsce śruby stanowiącej korzeń nowego implantu zębowego. Nie ma większego znaczenia, czy potem osadzony będzie na nim cały mostek, czy tylko jedna koronka. Mocowanie musi być bardzo silne, co w niektórych przypadkach wymaga przeprowadzenia dwóch zabiegów.

W czasie pierwszego z nich tworzy się specjalne, drobne uszkodzenie kości, które następnie w procesie leczenia powoduje powstanie silniejszych struktur kostnych. Czasami do wywołania tego efektu niezbędne jest zastosowanie fragmentu kości pobranego z innej części wyrostka zębowego. Wszystkie zabiegi tego typu wykonuje się przy znieczuleniu miejscowym, co daje właściwy komfort pacjentowi. Nie ma powodu do podawania pacjentowi narkozy i w praktyce się tego prawie nigdy nie stosuje ze względu na zupełnie zbędne ryzyko.